05 03

مسافر توانخواه

شرایط پذیرش مسافران نیازمند به ویلچر

WCHR

مسافرانی که قادر به بالاو پایین آمدن ازپله ها و راه رفتن داخل کابین هواپیما بوده ولی برای طی مسیرطولانی به سمت هواپیما و برعکس نیازبه ویلچردارند .

WCHS

مسافرانی که قادربه حرکت به سمت هواپیما وبرعکس بوده اما قادر به بالاو پایین رفتن از پله ها نمی باشند بنابراین باید دربالا و پایین رفتن ازپله ها به آنها کمک شود.

 WCHC

مسافرانی که کلاً قادر به حرکت و یا نزدیک شدن به هواپیما و بالا و پایین رفتن از پله ها نمی باشند . بنابراین باید درتمام مراحل بالا و پایین رفتن از پله ها‚ حرکت به سمت هواپیما ‚ تا صندلی کابین و برعکس به آنها کمک شود. این نوع ویلچر قابل حرکت درفضای کابین هواپیما هستند ومختص مسافران کاملاً بی حرکت می باشد .

پذیرش مسافران ویلچری زیر ۱۲ سال منوط به داشتن حداقل یک همراه توانمند در کل طول مدت پرواز می باشد.

مسافرانی که با ویلچرخود به فرودگاه ورود دارند و متمایل به انتقال ویلچر با خود به مقصد هستند مجاز به استفاده از ویلچرخود تا زمان سوار شدن می باشند. در زمان پذیرش تگ جامه دان به ویلچر الصاق می شود تا ویلچر نیزبه عنوان یکی از جامه دان های پذیرش شده محسوب گردد.

شرایط پذیرش مسافرین نابینا یا ناشنوا

حداکثر تعداد مسافران نابینا و ناشنوا در هر یک از پروازهای خطوط شرکت هواپیمایی کاسپین ۴ نفر بدون نیاز داشتن به همراه می باشد.

در خصوص مسافران نابینا و یا ناشنوایی که به صورت گروهی سفر می نمایند می بایست هماهنگی های لازم پیش از خرید بلیط با شرکت هواپیمایی کاسپین صورت پذیرد.

نویسنده مدیر | تاریخ به روز رسانی:1403/03/05 15:03:08 | دسته بندی: پذیرش مسافر

سوالات خود را از ما بپرسید

درج سوال جدید

مطالب مرتبط