05 03

شرایط کلی


پذیرش مسافر


  شرایط کلی

شرکت هواپیمایی کاسپین شرایط حمل را تنها جهت مسافری که بلیط به نام وی صادر گردیده است، فراهم می نماید. بنابراین بلیط صادر شده غیرقابل انتقال به غیر بوده و احراز هویت مسافران منطبق با بلیط صادر شده از الزامات این شرکت می باشد.

در ارتباط با بلیت الکترونیک، امکان پذیرش مسافر مستلزم ارائه کارت شناسایی معتبرمی باشد.کارت شناسایی می بایست شامل عکس و کد ملی مسافر باشد.   

درج صحیح کدملی مسافر
 در هنگام صدور بلیط بر روی مسیرهای پروزای هواپیمایی کاسپین نسبت به درج صحیح کد ملی مسافر اقدام لازم صورت  پذیرد.
بدیهی است در صورت مغایرت کدملی درج شده در سیستم رزرواسیون بلیط با نام مسافر، هرگونه عواقب احتمالی متوجه دفتر صادر کننده  بلیط و مسافر می باشn.

شرایط کلی در پروازهای اتصالی

رعایت قوانین MCT در صدور بلیط پروازهای اتصالی

 هنگام صدور بلیط در پروازهای اتصالی ( داخلی به داخلی و داخلی به خارجی) نسبت به اطلاع رسانی دقیق به مسافرین  در خصوص رعایت فاصله زمانی دو پرواز اتصالی به شرح ذیل اقدام لازم صورت پذیرد.
- فاصله زمانی بین دو پرواز اتصالی داخلی به داخلی ۳ ساعت از ورود پرواز اول تا خروج پرواز دوم
- فاصله زمانی بین دو پرواز داخلی به خارجی ۸ ساعت از ورود پرواز اول تا خروج پرواز دوم
- حداقل فاصله زمانی بین دو پرواز(مسیر داخلی) ARI یا ورود پرواز اول به DEPیا خروج پرواز حداقل ۳ ساعت باید رعایت شده باشد.

بلیت الکترونیکی و یا کاغذی آن دسته از مسافرینی که پرواز داخلی اول و یا پرواز داخلی دوم خود را به علت تأخیر یا ابطال پرواز داخلی اول و یا پرواز داخلی دوم ( که قرار بوده است توسط یکی از دوازده شرکت طرف توافق انجام شود) از دست داده اند. از هرگونه کسر هزینه ابطال بلیت ( CRCN ) معاف خواهند بود. مشروط بر اینکه تاریخ صدور این بلیت قبل از تاریخ پرواز باطل شده باشد.

 شرکت هواپیمایی مربوط ( تأخیر و یا ابطال کننده پرواز ) موظف است بلیت مسیر ابطالی و یا تأخیر پرواز مسافرین خود را ممهور و به مهر علت تأخیر و یا ابطال پرواز نموده تا از سوی مسافر به منظور عدم کسر هزنیه ابطال بلیت ( CRCN ) ادامه مسیر و یا برگشت خود به شرکت هواپیمایی ثانویه ارائه دهد.

 ترتیب استفاده از کوپن ها
بلیطی که شما خریداری می نمایید فقط به منظور حمل وانتقال ذکر شده در بلیت از نقطه خروج به هرتوقف گاهی درمسیر و در پایان مقصد نهایی ‚معتبر می باشد. نرخ پرداختی شما براساس تعرفه های ما بوده و دربلیت ذکر می گردد, که جزء اساسی قرارداد ما با شما می باشد . اعتبار و استفاده از بلیت درصورتی که فلایت کوپن ها به ترتیبی که دربلیت قرارگرفته اند استفاده نگردد از میان می رود. ضمناً اعتبار بلیت های الکترونیک نیزمنوط به رعایت توالی مسیرهای پرواز می باشد . شایان ذکر است زمانی که مسافر برای پرواز‚ بدون اطلاع مراجعه نمی نماید، رزرو مسیر برگشت یا مسیربعدی وی کنسل می گردد.

اختصاص صندلی
هواپیمایی کاسپین تلاش خود را مبنی بر جلب رضایت مسافر در ارائه صندلی می نماید . در هر حال تضمین صندلی خاصی امکان پذیر نمی باشد . حق جا به جایی و واگذاری صندلی های ارائه شده به مسافران پس از اتمام سوار شدن به هواپیما نیز با هواپیمایی کاسپین می باشد ‚ لزوم انجام این امر به جهت دلایل امنیتی ‚ ایمنی یا عملیاتی می باشد.

اختصاص صندلی به مسافران بر اساس زمان مراجعه آن ها به کانتر پذیرش می باشد. لذا شرکت هواپیمایی کاسپین هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عدم اختصاص صندلی های کنار هم جهت اعضای یک خانواده و یا گروه که در لحظات پایانی زمان پذیرش به کانتر پذیرش مراجعه نموده اند، نخواهد داشت. پذیرش و سوار شدن

مسافران می بایست در پروازهای داخلی ۱:۳۰ قبل از زمان پرواز و در پروازهای بین المللی ۳ ساعت قبل از زمان پرواز (زمان مندرج بر روی بلیت) در فرودگاه حضور داشته باشند.

کانتر پذیرش مسافرین در پروازهای داخلی ۳۰ دقیقه و در پروازهای بین المللی ۴۵ دقیقه پیش از زمان پرواز (زمان مندرج بر روی بلیت) بسته خواهد شد. عدم حضور به موقع مسافر در زمان تعیین شده جهت انجام پذیرش منجر به کنسل شدن رزرو و NO SHOW شدن مسافر می گردد.

حتماً در زمان مقرر اعلام شده جهت سوارشدن در گیت خروجی در کانتر پذیرش حضوریابید.

پروازهای « شرکت هواپیمایی کاسپین» به دلیل دیر رسیدن مسافر تأخیر نخواهند داشت. چنانچه بصورت خانوادگی یا گروهی مسافرت می کنید و مایلید در کنار دیگر همسفران خود باشید پیش از وقت تعیین شده در فرودگاه حضور داشته باشید تا کارمندان بتوانند امکانات بیشتری در اختیار شما قرار دهند.حق عدم پذیرش مسافر
در صورت مشاعده هر یک از موارد ذیل امکان اجتناب ازحمل مسافر و جامه دان در ارتباط با عدم پذیرش, حتی با استدلال تشخیص بر امکان وقوع , بعد از زمان مقرر پرواز ‚ به صلاح دید هواپیمایی کاسپین وجود دارد :

 • حمل و نقل مسافر و جامه دان وی , ایمنی و سلامت مسافران و کروی پرواز رابه مخاطره اندازد یا حتی تحت تاثیر قرار دهد.
 • نامناسب بودن شرایط روحی و فیزیکی مسافر ‚ نظیر استفاده از الکل یا داروهای روان گردان که موجب ایجاد خطر یا ریسک برای خود مسافر‚ سایر مسافران‚ کروی پرواز یا دارایی ها و اموال گردد .
 • درصورت اجتناب مسافر از انجام بازرسی امنیتی
 • در صورت عدم پرداخت عوارض و هزینه ها از سوی مسافر
 • قصور در رعایت دستورالعمل های ایمنی و امنیتی

 • جـــامه دان

  مقصود از جامـه دان، کالاها وسایـراموالی است که مسافر درصورت نیاز و متناسب برای پوشیدن، استفاده، آسایش و راحتی مرتبط با سفر  با خود حمل می نماید. مسافران مجاز به حمل کالای باارزش در چمدان خود نمی باشند.

  • جامه دان همراه(قابل حمل درکابین)

  علاوه بر بارمجاز مسافر, هر مسافر بدون پرداخت هیچ هزینه اضافی مجاز به حمل هریک از وسایل ذیل مطابق با قوانین یاتا داخل کابین هواپیما می باشد.

  • تذکر: حفاظت ازتمام این وسایل اضافی شخصاً برعهده مسافر است . به منظور جلوگیری ازاختلال در سیستم الکترونیکی هوانوردی و تجهیزات ارتباطی , استفاده از رادیوهای گیرنده , فرستنده ها و تلویزیون های گیرنده توسط مسافران درطول پرواز در کلیه پروازهای هواپیمایی کاسپین ممنوع می باشد.

  هنگامی که وسیله ای به منظوریکی ازموارد مشخص بالا بکار گرفته شود ولی شباهتی به توضیحات ظاهری موارد بالا نداشته باشد،حتماً باید وزن گردد و جزء مجموع وزن جامه دان مسافر قرار گیرد.

  تمام وسایلی که مسافر مجاز به حمل آنها به داخل کابین هواپیما است، باید دارای برچسب باردستی باشد.

  • مواد مجاز جهت حمل به عنوان بار کابین
  • یک کیف دستی یا بسته کوچک (طول بسته حداکثر ۵۵ CM، عرض بسته حداکثر ۴۰ CM، عمق بسته حداکثر ۲۰ CM و درکل مجموع ابعاد ۱۱۵ سانتی متربیشتر نباشد.)
  • مسافران عادی در مسیر داخلی و خارجی: به میزان ۵ کیلوگرم
  • مسافران بیزنس در مسیر داخلی و خارجی: به میزان ۷ کیلو گرم​
  • یک اورکت , پتو و یا ملحفه
  • یک چتر یا عصا
  • یک دوربین
  • مقادیر منطقی مجله و روزنامه جهت مطالعه در پرواز
  • داروها (به شرطی که نسخه ای به نام مسافر یا سندی مبنی بر اینکه مسافر می بایست از دارو در طول سفر استفاده کند، وجود داشته باشد و دارو در بسته بندی اصلی خود باشد.)
  • غذای کودک (به شرطی که نوزاد در پرواز حضور داشته باشد و فقط مقدار مورد نیاز برای طول سفر با هواپیما در نظرگرفته شود)
  • یک جفت عصای زیربغل یا پشتبند وسایراعضای مصنوعی از قبیل دست وپای مصنوعی که مسافربه آنها وابسته باشد.

  توجه: در منطقه بازرسی، پرسنل امنیتی ممکن است از مسافر بخواهند که این موارد را مکتوب نموده و/یا دارو،غذای کودک و مایع قابل حمل را بچشد.

   

   

  • جامه دان پذیرش شده(تحویلی به کانتر پذیرش)

  بارهای پذیرش شده شامل تمام مواردی است که در محفظه هواپیمایی که مسافر با آن پرواز می نماید حمل می گردد ولی در طول پرواز در دسترس مسافران نیست.

  چمدان پذیرش شده باری است که شرکت هواپیمایی کاسپین نگهداری آن را بر عهده می گیرد.شرکت هواپیمایی کاسپین ممکن است از حمل باری که به دلیل وزن، اندازه یا ماهیت برای حمل و نقل هوایی نامناسب است، خودداری نماید.هر بار می بایست حاوی نام مسافر باشد.

  توجه: برخی از اقلام به دلیل وزن، اندازه یا ماهیت فقط با موافقت شرکت هواپیمایی کاسپین پذیرفته می شود.

  هر کدام از اضلاع بار تحویلی به کانتر نمی بایست از ۷۶ سانتی متر و مجموع ابعاد بار تحویلی به کانتر پذیرش نمی بایست از ۱۶۳ سانتی متر بیشتر باشد.

  • حمل رایگان بار پذیرش شده

  محدودیت حمل رایگان بار پذیرش شده عبارت است از مقدار چمدان، بیان شده بر حسب وزن که در کلاس اقتصادی در پروازهای داخلی و بین المللی شرکت هواپیمایی کاسپین ۲۰ کیلوگرم می باشد.

  تبصره ۱: برای کودکان زیر دو سال بدون صندلی جداگانه، حمل بار رایگان به ۱۰ کیلوگرم محدود می شود.

  برای کودکان ۲ سال یا بزرگتر که حداقل ۵۰ درصد از نرخ بلیط بزرگسالان را پرداخت می کنند، همان قوانین بزرگسالان اعمال می شود.

  تبصره۲: حمل حیوانات زنده، کالاهای خطرناک و فاسدشدنی در شرکت هواپیمایی کاسپین ممنوع است.

  • اضافه بار برای مسافران دارای معلولیت

  مسافرانی که شرایط خاص دارند، حق استفاده از مقدار اضافی بار به صورت رایگان را دارند:

  • مسافرانی که به ویلچر وابسته هستند ممکن است با یک ویلچر کاملا جمع شونده که در انبار هواپیما قابل حمل است سفر کنند.
  • مسافرانی که به بریس یا عصا وابسته هستند نیز ممکن است با این وسایل قابل حمل در انبار هواپیما سفر کنند.
  • اضافه بار

  هزینه بار اضافی به ازای هر کیلوگرم یا قطعه یا کالای ویژه معمولاً در زمان پذیرش جامه دان منطبق با قوانین شرکت هواپیمایی کاسپین اعمال می‌شود.

  هر جا که چمدان ارائه شده توسط مسافر از وزن، تعداد یا اندازه محدودیت های مجاز بیشتر باشد، چمدان اضافی باید تنها پس از پرداخت هزینه اضافه بار حمل شود.که این مبلغ می بایست پیش از پذیرش مسافر و سوارشدن وی به هواپیما دریافت گردد.

  شایان ذکر است که به تمامی جامه دان ها و بارهای خارج ازاندازه مسافران حتما تگ لیمیت الصاق می گردد .

   

  • مفهوم تگ لیمیت

  این تگ به جامه دان پذیرش شده مسافر به منظور اعلام رسمی عدم هر گونه مسئولیت درقبال آسیب به جامه دان و رد هرگونه ادعای خسارت الصاق می گردد. با استفاده از این تگ مسئولیت هرگونه آسیب به جامه دان پذیرش شده مستقیماً بر عهده مسافر می باشد .

  • موارد استفاده ازتگ لیمیت(تگ سلب مسئولیت)
  • جامه دان هایی با بسته بندی نامناسب
  • جامه دان های شکستنی
  • پذیرش جامه دان مسافری که برای پذیرش در کانتر دیر مراجعه نموده و پرواز بسته شده است.

  درصورت اجتناب مسافر از قبول شرایط تگ لیمیت هواپیمایی کاسپین ازپذیرش بار مسافر معذورمی باشد.

  شرکت هواپیمایی کاسپین تنها جامه دان و بار متعلق به مسافر که همراه وی می باشد را حمل می نماید. بار بدون همراه بار کارگو محسوب شده و شرکت هواپیمایی کاسپین از ارائه خدمات به این گونه بارها معذور می باشد.

  هر یک از جامه دان های پذیرش شده مسافر توسط هواپیمایی کاسپین باید دارای تگ قابل مشاهده با اطلاعات نام و مقصد مسافر بر روی سطح خارجی بسته باشد. بهتر است مسافران لیبل نام وآدرس اقامت خود را داخل هربسته قرار دهند. تمام لیبل ها و تگ های قدیمی باید از روی هر بسته از جامه دان مسافر برداشته شده باشد .

  نکته : از قراردادن هرگونه وسایل با ارزش و قیمتی همانند: پول, طلا و جواهرات و هرگونه فلزات قیمتی, اسناد و اوراق بهادار, وثیقه , مدارک و ضمانت نامه های بانکی و امثال آن, سوییچ خودرو, کلید, کامپیوتر شخصی ( تبلت ولپ تاپ) و گوشی همراه, دوربین, کارت اعتباری, پاسپورت و مدارک شناسایی و هرگونه مورد مشابه در جامه دان قابل پذیرش جداً اجتناب ورزید .(این موارد صرفا در جامه دان دستی قابل پذیرش می باشند.)

  • امنیت جامه دان

  تمام جامه دان ها باید دارای تگ مقصد نهایی به همراه نام خانوادگی مسافری که جامه دان به وی تعلق دارد، باشند. نامی که در بلیت ذکر گردیده باید با نام قید شده برروی تگ جامه دان یکسان باشد. جامه دان های مسافران فقط باید توسط کارمندان  هواپیمایی کاسپین یا نماینده مجاز درمحل پذیرش مجاز درازای ارائه بلیت پذیرش گردد .

  تذکر: هواپیمایی کاسپین پذیرش و حمل کالاهای خطرناک را بر عهده نمی گیرد. درصورت اطلاع و یافتن هرگونه کالای خطرناک سریعاً به کارمندان هواپیمایی کاسپین اطلاع دهید.

   

   

   

   

  • حمل کالاهای خطرناک در جامه دان

  حمل کالای خطرناک در کلیه خطوط هوایی شرکت هواپیمایی کاسپین ممنوع می باشد.

  کالای خطرناک، شامل هر کالایی است که به جان انسان, اموال ایشان یا به بدنه هواپیما آسیب برساند ازقبیل:

  ۱) مواد منفجره ( Explosives)

  ۲) گازها (Gases)

  ۳) مایعات قابل اشتعال ( Flammable Liquids)

  ۴) جامدات قابل اشتعال (Flammable Solids)

  ۵) مواد اکسیدکننده و پراکسیدهای آلی( Oxidizing Substances and Organic Peroxides)

  ۶) مواد سمی و مواد عفونی (Toxic & Infectious Substances)

  ۷) مواد رادیو اکتیو ( Radioactive Material)

  ۸) مواد خورنده (Corrosive)

  ۹) مواد و کالا های خطرناک متفرقه، شامل موادی که خطر زیست- محیطی دارند.

  ( Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, Including Environmentally hazardous Substances)

  • جامه دان های حجیم

  به تمام جامه دان های حجیم و نامتناسب که امکان پذیرش دارند حتماً تگ لیمیت نصب می گردد که مسئولیت آن مستقیماً بر عهده مسافر می باشد.

   

   

   

   

   

   

   

  • حمل مایعات

  مایعات دارای محدودیت:

  • کلیه مایعات اعم از آب، شربت و نوشیدنی
  • کرم ها، لوسیون ها، انواع لوازم آرایشی از جمله ریمل (به استثنای رژ لب های جامد) و لوازم آرایشی روغنی
  • فوم اصلاح، دئودورانت ها، تمام مواد با غلظت خمیر از جمله خمیر دندان

  توجه۱: شرکت هواپیمایی کاسپین از حمل کلیه مواد غذایی و ژله ای مانند اعم از مربا، عسل، ماست، ملاس و رب گوجه فرنگی،ترشیجات و سایر مواد مشابه و فاسد شدنی مانند ماهی، میگو و ... خودداری می نماید.

  توجه ۲: ظرفیت ظرف مایع نباید بیش از ۱۰۰ میلی لیتر باشد. هر مسافر مجاز به حمل تنها یک عدد ظرف مایع می باشد.

  حمل اجسام نوک تیز همانند ناخن گیر، قیچی کاغذ و ... تنها در جامه دان تحویلی به کانتر پذیرش امکان پذیر می باشد.

  پذیرش جامه دان هایی که از لحاظ ابعاد، حجم و وزن غیرمعمول می باشند در کلیه خطوط شرکت هواپیمایی کاسپین ممنوع می باشد.

   

  • مشکلات و بی نظمی های جامه دان

  مسئولیت هواپیمایی کاسپین درپرداخت هزینه خسارت جامه دان کاملاً محدود و بر اساس وزن جامه دان گمشده ‚آسیب دیده است. بیمه ویا پرداخت نقدی در تمام خسارتها به هیچ وجه براساس جبران بها نیست و شرکت هواپیمایی درقبال زیان به پول وجواهرات و اقلام دارای ارزش مشابه مذکور به عنوان جامه دان قابل پذیرش ندارد زیرا به این مطلب اشاره شده است که حمل این قبیل وسایل با ارزش توسط خودمسافر و ازطریق بارکابین صورت پذیرد. جهت پیگیری درمورد مذاکرات و پرداخت بیمه, مسافر به کارشناس خسارت بار ارجاع می گردد.

 • مسافرین UM

کودک بین ۵ تا ۱۲ سال که به تنهایی سفر می نماید کودک بدون همراه نامیده می شود.

 پذیرش کودکان زیر دوسال بدون همراه در کلیه خطوط شرکت هواپیمایی کاسپین  ممنوع می باشد.

همراه داشتن مدارک شناسایی مسافر UM توسط بالغ مسئول الزامیست. بالغ مسئول می تواند قیم قانونی و یا ولی کودک باشد.

منطبق با قوانین شرکت هواپیمایی کاسپین فرد تحویل دهنده و یا تحویل گیرنده در یکی از مبدا یا مقصد می بایست حتما ولی قانونی کودک (پدر یا مادر) باشد. فرم مخصوص درخواست انجام امور مسافرت کودک بدون همراه و کارت مخصوص UM توسط نفر مسئول در ایستگاه تکمیل می گردد ضمن اینکه این کارت مخصوص در تمامی مراحل سفر به گردن وی آویخته می شود.

همراهان کودک بعلت تاخیرات احتمالی , ابطال پرواز , بازگشت هواپیما به مبدا تا ۳۰ دقیقه پس از ترک هواپیما حق خروج از سالن فرودگاه را ندارند. کودک باید کاملا قبل از پرواز استراحت نموده باشد وخوراکی ها , اسباب بازی و کتاب های دلخواه او باید توسط همراهان وی در اختیارش قرار گیرد. جامدان کودک باید بر اساس مقررات وزنی و حجمی شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

شرکت هواپیمایی کاسپین ازپذیرفتن کودکان توانخواه ( معلول)، مضطرب,بیمار, کودک با رفتار نامتناسب و دارای مشکلات عصبی بصورت بدون همراه معذور می باشد. از همراهی اشیا قیمتی بمانند طلا , جواهر , پول زیاد, موبایل ‚ کامپیوتر شخصی و لوازمات اضافی یا وسایل ارزشمند همراه با UM خودداری فرمایید.

 • کودک بدون همراه در پرواز

مهماندار ارشد پرواز که فردی با تجربه و آموزش دیده می باشد تمامی مسئولیت UM را در طول مدت پرواز بر عهده خواهد داشت و بر کلیه جابجایی های مسافرین و یا کسانی که قصد هم صحبتی با کودک را دارند نظارت خواهد نمود تاUM سفر لذت بخشی را تجربه نماید. ضمناً مراقبت از وی در زمان خروج اضطراری از هواپیما نیز بر عهده سرمهماندار پرواز میباشد.

دفاتر فروش موظفند در زمان رزرو جا برای UM اطلاعات را بطور کامل در سیستم فروش وارد نمایند ضمناً بلیط وی باید حداکثر ۴۸ ساعت پیش از زمان پرواز صادر گردد.

 • نوزادINF

به مسافری نوزاد گفته می شود که دارای سن بین ۷ روز تا ۲ سال تمام باشد . این مسافرین بدون صندلی یا NO SEAT بوده و صندلی به آنها تعلق نمی گیرد.

 

 

 

 

هنگام خرید بلیط:

دفاتر فروش موظفند در زمان رزرو برای INF نام و نام خانوادگی (بطور کامل ) و سن وی را بطور کامل در سیستم فروش وارد نمایند.

 

بیماران روانی:

انتقال هوائی بیماران روانی بدون همراه آموزش دیده ممنوع می باشد.پذیرش بیماران روانی کنترل شده به شرط داشتن همراه آموزش دیده، دارا بودن داروهای روانپزشکی و داشتن جلیقه مخصوص با تایید پزشک معالج و یا نظر پزشک معتمد شرکت هواپیمایی کاسپین بلامانع است.

جانبازان:

پذیرش جانبازان بدون نیاز به خدمات پزشکی بلا مانع می باشد. 

مسافرین دارای جراحی ناباروری:

جراحی ناباروری(IVF) و  (ZIFT) بعد از گذشت ۲۴ ساعت  از  عمل کاشت جنین بلامانع می باشد.          

مسافرین دارای جراحی پوست و مو:

جراحی پوست و مو بدون نیاز به خدمات  پزشکی بلامانع می باشد.( جراحی زیبایی گونه ، ابرو ،....)

جراحی زیبایی شکم شامل ابدو ، لیپوساکشن و جراحی پروتز سینه بعد از ۴۸ ساعت بدون نیاز به خدمات ویژه بلامانع است.

مسافرینی که جراحی کاشت مو انجام داده اند:

 کاشت موی سر به شرط عدم خونریزی فعال و پانسمان و  باند پیچی موثر و گذشت حد اقل ۲۴ ساعت با نظر  متخصص پوست و یا پزشک معتمد شرکت بلامانع است.

کاشت ابرو ممانعتی ندارد.

مسافرین دارای جراحی چشم:

جراحی چشم ( لیزر قرنیه ، لازیک، لازک ، فیکو) زیر ۴۰ سال فاقد محدودیت و بالای چهل سال با ارائه گواهی پزشک معالج و یا تاییدپزشک هوائی شرکت بلامانع است.

مسافرینی که گچ گرفتگی و یا آتل دارند:

آتل بندی وگچ گیری اندام فوقانی ( بازو و ساعد ) – زیر زانو ( ساق پا )با نداشتن خونریزی فعال و درد وعدم نیاز به دریافت خدمات پزشکی از ۲۴ ساعت بعد از گچ گیری و آتل بندی بلامانع است.

مسافرینی که جراحی بینی انجام داده اند:

جراحی بینی بعد از ۷۲ ساعت بدون انسداد مجاری تنفسی و تامپون بلامانع می باشد.( مسافرباید توانایی تنفس از بینی را داشته باشد )

 

مسافرینی که جراحی شکم انجام داده اند:

سوند ادراری بدون عمل جراحی شکمی بلامانع می باشد.( باید داخل پلاستیک باشد).

کولوستومی یا کیسه مدفوع دو هفته پس از جراحی روده و در صورت داشتن مجوز پزشکی و تخلیه کامل کیسه، بلامانع است.

درخصوص جراحی های وسیع شکم مثل جراحی باز شکم بعد از گذشت ۱۰ روز، جراحی سزارین ۷ روز، جراحی آپاندیس ۴ روز، جراحی به روش لاپاروسکوپی(مانند جراحی کیسه صفرا یا سنگ کلیه) ۴ روز و جراحی اسلیو معده ۷ روز بعد از گذشت تاریخ جراحی و به شرط عدم نیاز به خدمات ویژه و حال عمومی خوب مسافر پرواز بلامانع می باشد.

 

مسافرین دارای ضایعه نخاعی:

حمل و نقل هوائی بیماران با ضایعه نخاعی زیر ۶۰سال بدون نیاز به اکسیژن و برانکارد بلامانع می باشد.

داشتن مجوز پزشکی از متخصص مغز و اعصاب الزامی می باشد.

مسافرین دارای سوختگی:

سوختگی سطحی بدون نیاز به خدمات ویژه و بدون ظاهر نامناسب و بوی نامناسب بلامانع است.

مسافرانی که در ناحیه انگشتان دچار آسیب هستند:

آسیب کف و انگشتان دستها و پاها بدون خونریزی فعال و درد پرواز بلامانع می باشد.

مسافرین دارای جراحی ستون فقرات:

جراحی ستون فقرات گردن و کمر چه بصورت لیزری و چه بصورت باز بطوری که فرد  حال عمومی خوب داشته و  قادر به نشستن معمولی باشد  و بخیه ها خونریزی فعال نداشته باشد بعد از گذشت ۴ روز از عمل جراحی پرواز بلامانع است.

جراحی ریه و قلب:

جراحی ریه بعد از ۱۴ روز با مجوز متخصص جراح قفسه سینه و بدون نیاز به اکسیژن پرواز بلامانع است.

جراحی قلب باز بعد از ۱۴ روز مشروط به حال عمومی مناسب و مجوز متخصص قلب بلامانع است.

بیماران دارای باطری قلب موقت بلامانع است.

بیماران دارای باطری قلب دائم بعد از گذشت ۷ روز با مجوز متخصص قلب بلامانع است.

مسافرین نیازمند تایید پزشکی شرکت هواپیمایی کاسپین:

جراحیهای ریه و قلب زیر ۱۴ روز، جراحی گوش زیر ۷ روز، بیماران نیازمند به اکسیژن، بیمار عفونی،تصادفی، قلبی، عروقی، مغزی، جراحی بینی با انسداد یک طرفه یا دو طرفه زیر ۳ روز، افراد دارای IV LINE (آنژیوکت وکاتتر ) نوزاد نارس بالای۷ روز  و گچ بلند پاها و لگن نیازمند فرم تائید پزشکی شرکت هواپیمایی کاسپین (فرم مدیف) می باشد.

شرایط پذیرش مسافرین نابینا یا ناشنوا

حداکثر تعداد مسافران نابینا و ناشنوا در هر یک از پروازهای خطوط شرکت هواپیمایی کاسپین ۴ نفر بدون نیاز داشتن به همراه می باشد.

در خصوص مسافران نابینا و یا ناشنوایی که به صورت گروهی سفر می نمایند می بایست هماهنگی های لازم پیش از خرید بلیط با شرکت هواپیمایی کاسپین صورت پذیرد.

 

 

شرایط پذیرش بانوان باردار:

بارداری تک قلویی

چنانچه طول مدت پرواز کمتر از ۲ ساعت باشد از هفته ۲۸ تا ۳۴ با گواهی پزشک زنان و زایمان و یا پزشک معتمد شرکت هواپیمایی کاسپین بلامانع است.

چنانچه طول مدت پرواز بیشتر از ۲ ساعت باشد از هفته ۲۸ تا ۳۲ با گواهی پزشک زنان و زایمان و یا پزشک معتمد شرکت هواپیمایی کاسپین بلامانع است.

 

بارداری دو قلویی و بیشتر

چنانچه طول مدت پرواز کمتر از ۲ ساعت باشد از هفته ۲۸ تا ۳۲ با گواهی پزشک زنان و زایمان و یا پزشک معتمد شرکت هواپیمایی کاسپین بلامانع است.

چنانچه طول مدت پرواز بیشتر از ۲ ساعت باشد از هفته ۲۸ تا ۳۰ با گواهی پزشک زنان و زایمان و یا پزشک معتمد شرکت هواپیمایی کاسپین بلامانع است.

 

 

شرایط پذیرش مسافران نیازمند به ویلچر

WCHR

مسافرانی که قادر به بالاو پایین آمدن ازپله ها و راه رفتن داخل کابین هواپیما بوده ولی برای طی مسیرطولانی به سمت هواپیما و برعکس نیازبه ویلچردارند .

WCHS

مسافرانی که قادربه حرکت به سمت هواپیما وبرعکس بوده اما قادر به بالاو پایین رفتن از پله ها نمی باشند بنابراین باید دربالا و پایین رفتن ازپله ها به آنها کمک شود.

 WCHC

مسافرانی که کلاً قادر به حرکت و یا نزدیک شدن به هواپیما و بالا و پایین رفتن از پله ها نمی باشند . بنابراین باید درتمام مراحل بالا و پایین رفتن از پله ها‚ حرکت به سمت هواپیما ‚ تا صندلی کابین و برعکس به آنها کمک شود. این نوع ویلچر قابل حرکت درفضای کابین هواپیما هستند ومختص مسافران کاملاً بی حرکت می باشد .

پذیرش مسافران ویلچری زیر ۱۲ سال منوط به داشتن حداقل یک همراه توانمند در کل طول مدت پرواز می باشد.

مسافرانی که با ویلچرخود به فرودگاه ورود دارند و متمایل به انتقال ویلچر با خود به مقصد هستند مجاز به استفاده از ویلچرخود تا زمان سوار شدن می باشند. در زمان پذیرش تگ جامه دان به ویلچر الصاق می شود تا ویلچر نیزبه عنوان یکی از جامه دان های پذیرش شده محسوب گردد.

شرایط پذیرش مسافرین نابینا یا ناشنوا

حداکثر تعداد مسافران نابینا و ناشنوا در هر یک از پروازهای خطوط شرکت هواپیمایی کاسپین ۴ نفر بدون نیاز داشتن به همراه می باشد.

در خصوص مسافران نابینا و یا ناشنوایی که به صورت گروهی سفر می نمایند می بایست هماهنگی های لازم پیش از خرید بلیط با شرکت هواپیمایی کاسپین صورت پذیرد.

 

 

 

 

نویسنده مدیر | تاریخ به روز رسانی:1403/03/05 16:56:32 | دسته بندی: پذیرش مسافر

سوالات خود را از ما بپرسید

درج سوال جدید

مطالب مرتبط