05 03

شرایط پذیرش زنان باردار

شرایط پذیرش زنان باردار:

بارداری تک قلویی

چنانچه طول مدت پرواز کمتر از ۲ ساعت باشد از هفته ۲۸ تا ۳۴ با گواهی پزشک زنان و زایمان و یا پزشک معتمد شرکت هواپیمایی کاسپین بلامانع است.

چنانچه طول مدت پرواز بیشتر از ۲ ساعت باشد از هفته ۲۸ تا ۳۲ با گواهی پزشک زنان و زایمان و یا پزشک معتمد شرکت هواپیمایی کاسپین بلامانع است.

 

بارداری دو قلویی و بیشتر

چنانچه طول مدت پرواز کمتر از ۲ ساعت باشد از هفته ۲۸ تا ۳۲ با گواهی پزشک زنان و زایمان و یا پزشک معتمد شرکت هواپیمایی کاسپین بلامانع است.

چنانچه طول مدت پرواز بیشتر از ۲ ساعت باشد از هفته ۲۸ تا ۳۰ با گواهی پزشک زنان و زایمان و یا پزشک معتمد شرکت هواپیمایی کاسپین بلامانع است.

 

 

 

 

نویسنده مدیر | تاریخ به روز رسانی:1403/03/05 15:58:21 | دسته بندی: پذیرش مسافر

سوالات خود را از ما بپرسید

درج سوال جدید

مطالب مرتبط