ارتباط با ما

تلفن:5-44535052

 

نمابر: 44561112

 

معاونت بازرگانی: 48063169

 

دفتر فروش: 134-48063133

 

روابط عمومی: 138-48063114

 

Email:info@caspianairlines.com

 

 

 

هواپیمایی کاسپین

تلفن

نمابر

دفتر مدیر عامل

-

44561112

حراست

48063119

44521909

فن آوری اطلاعات و ارتباطات

48063103

44592506

عملیات

48063312

44524941

آموزش

48063178

44592924

فنی ومهندسی

48063125

44514698

اداری

48063137

44535059

کیترینگ

48063160 – 360

44592578

بازرگانی

48063169

43850920

خدمات فرودگاهی

48063116-339

445592643

حقوقی

48063105-305

44592675

مالی

48063344

44521902

روابط عمومی

48063114

44535050

پیشنهادات و انتقادات

48063338

44592643

دفتر مرکزی فروش

44514701-3

44592705

دفتر فروش فرودگاه مهرآباد

61023379

66017991

دفتر فروش فرودگاه امام(ره)

55678191

55678191