معاونت بازرگانی هواپیمایی کاسپین در نظر دارد در راستای طرح توسعه فروش بلیت سیستمی اقدام به پذیرش نمایندگی از سراسر ایران نماید.

معاونت بازرگانی هواپیمایی کاسپین در نظر دارد در راستای طرح توسعه فروش بلیت سیستمی اقدام به پذیرش نمایندگی از سراسر ایران نماید.به همین منظور آژانسهای متقاضی فروش بلیت سیستمی(سیستم رزرواسیون هواپیمایی کاسپین) می توانند با ارسال کد اقتصادی ، شماره شناسه ملی آژانس  به شماره فکس 44592705 به نام معاونت بازرگانی هواپیمایی کاسپین نسبت به برقراری این همکاری اعلام آمادگی نمایند.

ضمناً مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی فروش از شرکت هواپیمایی کاسپین به شرح ذیل می باشد:

1. چک (طرح صیاد بانک مرکزی) در وجه شرکت هواپیمایی کاسپین به مبلغ 200,000,000 ریال الزاماً چک شرکت باشد.

2. کپی مجوز بند الف آژانس مسافرتی الزاماً اعتبار داشته باشد.

3. کپی اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن/ صاحبان امضاء مجاز

4. کپی کارت ملی مدیر عامل آژانس

5. کپی اجاره نامه یا سند محل دفتر

6. درخواست روی سربرگ با درج کد اقتصادی و شناسه ملی،شماره ثبت ،تاریخ صدور،کد پستی 

خواهشمند است در صورت تمایل مدارک فوق را به آدرس   agency@caspianairlines.com

ارسال  و با شماره تلفن : 48063115 امورآژانس ها (آقای جوان) تماس حاصل نموده و از روند برقراری این همکاری مطلع گردید.

مطالب مرتبط