دیدار مدیرعامل و معاونین محترم شرکت هواپیمایی کاسپین با مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش

🔸کاپیتان محمدی مدیرعامل محترم شرکت هواپیمایی کاسپین به همراه معاونین این شرکت با کاپیتان سیدجواد هاشمی تهرانی دیدار کردند

🔸به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت هواپیمایی کیش، کاپیتان هاشمی تهرانی با اشاره به تعامل و رابطه خوب دو شرکت کاسپین و کیش ایر اظهار کرد: رابطه حرفه ای و صمیمانه دو شرکت در طول سالهای گذشته، سبب شد تا دو شرکت در مواقع نیاز بتوانند از پتانسیلها و ظرفیتهای یکدیگر در حوزه های فنی و عملیات بهره برداری کنند که تعامل و همراهی دو شرکت می تواند در سایر بخشها نیز جریان پیدا کند.

🔸کاپیتان محمدی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی کاسپین نیز ضمن تبریک انتصاب کاپیتان هاشمی تهرانی به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش، اظهار کرد: رفاقت در کنار رقابت سالم، زمینه ساز رشد و توسعه شرکتها و به تبع آن هوانوردی کشور است و بطور حتم تعامل و همکاری دو شرکت کاسپین و شرکت هواپیمایی کیش، بسط و گسترش خواهد یافت.

مطالب مرتبط