شرایط تخصصی:

دارای تایپ MD با حداقل 500 ساعت پروازی

حداکثر 28 سال سن

ATP Theorretical knowledge examination passed

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی

 

شرایط عمومی:

داشتن تابعیت ایرانی

اعتقاد و التزام به دین مبین اسلام

التزام به قانون اساس جمهوری اسلامی ایران

انجام خدمات دوره ضرورت یا معافیت قانونی

داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند

مطالب مرتبط