طی حکمی از سوی کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، آقای ابوالقاسم جلالی به سمت معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.
آقای جلالی پیش از این، معاون بازرگانی و عملیات شعب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" بود. 
کاپیتان زنگنه همچنین از خدمات آقای مرتضی دهقان در زمان تصدی این پست قدردانی نمود.

مطالب مرتبط