در صورتی که مسافر اقدام به کنسل بلیط نماید و یا پرواز از طرف شرکت هواپیمایی کاسپین باطل گردد سامانه به صورت خودکار و پس از کنترلها و محاسبات لازمه، مبلغ قابل استرداد را به مسافر عودت می دهد.

در پروازهایی که بلیط آنها از طریق رزرو اینترنتی و یا موبایل انجام شده و مبلغ بلیط از طریق درگاه پرداخت اینترنتی واریز گردیده، (در صورتی که مسافر اقدام به کنسل بلیط نماید و یا پرواز از طرف شرکت هواپیمایی کاسپین باطل گردد) سامانه به صورت خودکار و پس از کنترلها و محاسبات لازمه، مبلغ قابل استرداد را به مسافر عودت می­دهد.

 در این خصوص موارد زیر قابل اشاره می باشد:

در حال حاضر فقط خریدهایی که از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت صورت گرفته، قابل استرداد می باشند.

 (تمامی کارتهای متصل به شتاب)
برگشت مبالغ به صورت خودکار صرفا به همان کارتی که خرید با آن صورت گرفته انجام می شود.
خریدهایی که از طریق کارت هدیه و نظایر آن صورت گرفته قابل استرداد به آن کارت نمی باشد.
در صورتی که سررسید تاریخ انقضای کارت گذشته باشد امکان برگشت مبلغ به آن کارت وجود ندارد.
در صورتی که فاصله زمانی خرید تا برگشت بیشتر از یک ماه باشد امکان برگشت مبلغ به صورت خودکار وجود ندارد.
برگشت مبالغ به خریدار صرفا در یک مرحله می تواند صورت بگیرد و امکان برگشت چند مرحله ای وجود ندارد.
در صورتی که به هر دلیل و مشکلی امکان استرداد خودکار مبلغ به مسافر وجود نداشته باشد، سامانه مانند سابق عملیات برگشت پول را به کارتابل مالی در سامانه ارجاع می دهد و امور مالی موظف به بررسی کارتابل و انجام عملیات لازمه می باشد.
امکان استفاده از برگشت خودکار مبلغ به مسافر توسط امور مالی نیز برای مسافر وجود دارد

مطالب مرتبط