کارشناس تدارکات فنی ( حداقل 3سال سابقه کار - دارای مدرک تحصیلی لیسانس - آشنایی با قطعات هواپیما و سابقه کار در شرکت های هواپیمایی و شرایط عمومی )

مطالب مرتبط