کارشناس امور گمرک ( حداقل 3 سال سابقه کار - آشنایی به امور گمرک و ترخیص کالا - مدارک تحصیلی مرتبط در اولویت قراردارند و شرایط عمومی )

مطالب مرتبط