01 08

استرداد بلیط

شرایط ابطال و استرداد بلیط های داخلی به شرح زیر اعلام می گردد:
- درکلاس های نرخی
RE-RD-RH-RB-RF-R-PB-PF-P-HF-H-SF-S-X-NB-NF-N-WB-WF-W-QD-QH-QB-QF-Q-ZD-ZH-ZB-ZF-Z-J-JF-JB-JH-JD :
تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 30 درصد از بهای بلیط و پس ازآن کسر 50درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
- درکلاس نرخی M:
تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 40 درصد از بهای بلیط و پس ازآن کسر 70درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
- در کلاس های نرخی LH-LB-LF-L-KF-K:
   تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 50 درصد از بهای بلیط و پس ازآن کسر 80درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
- در کلاس های نرخی I-IE-IH-IB-IF-D-U-F-A-V :    
  در صورت انصراف از سفر ،بلیط  غیر قابل استرداد می باشد.
*پذیرش مسافران در فرودگاه مهرآباد از طریق ترمینال شماره 4 انجام میپذیرد.
*بار مجاز همراه مسافر 20کیلو گرم می باشد.
*دوساعت قبل از پرواز ،حضور مسافر در ترمینال الزامی می باشد.
نویسنده مدیر | تاریخ به روز رسانی:1399/08/01 06:11:31 | دسته بندی: اطلاعات مسافر

سوالات خود را از ما بپرسید

درج سوال جدید

مطالب مرتبط