Logo

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن گویا:

021-48063000

نمابر:

021-44561112

روابط عمومی:

021-48063114

نمابر رسیدگی به شکایات:

021-44592643

 

رسیدگی به شکایات:

138- 48063438- 021 

 آدرس پست الکترونیکی:

 info@caspianairlines.com

 


می توانید از طریق این فرم با ما در ارتباط باشید

ارتباط با مدیران

دفتر معاونت: ۴۸۰۶۳۳۱۲-۰۲۱  

 آدرس پست الکترونیک: dmdops@caspianairlines.com

 

دفتر معاونت: ۴۸۰۶۳۱۶۹- ۰۲۱

رزرواسیون فروش: ۴۸۰۶۳۰۰۰-۰۲۱  

پشتیبانی رزرواسیون فروش: ۰۹۱۲۹۵۷۵۴۲۹ 

آدرس پست الکترونیک: dmdcomm@caspianairlines.com

  دفتر معاونت:۴۸۰۶۳۱۲۵ -۰۲۱

آدرس پست الکترونیک: dmdmnt@caspianairlines.com

دفتر معاونت: ۴۸۰۶۳۲۲۰-۰۲۱  

  آدرس پست الکترونیک: dmdhr@caspianairlines.com

دفتر مدیریت: ۴۸۰۶۳۳۲۲-۰۲۱

 آدرس پست الکترونیک: qadir@caspianairlines.com

دفتر مدیریت: ۴۸۰۶۳۱۷۸ -۰۲۱

آدرس پست الکترونیک:trainingmng@caspianairlines.com

آدرس پورتال آموزش: https://training.caspianairlines.com

دفتر مدیریت: ۴۸۰۶۳۱۰۳-۰۲۱  

آدرس پست الکترونیک: itmng@caspianairlines.com