بازگشت حمل موجود زنده

حمل موجود زنده

موضوع: اطلاعیه

شرکت هواپیمایی کاسپین از پذیرش و حمل کالاهای خطرناک و حیوان زنده در شبکه پروازی خود معذور می باشد.


 به اطلاع کلیه مسافران گرامی می رساند:

شرکت هواپیمایی کاسپین به علت محدودیت های فنی و عملیاتی، از پذیرش و حمل کالاهای خطرناک و حیوان زنده در شبکه پروازی خود معذور می باشد.

بازگشت