بازگشت برقراری مسیرهای جدید پروازی هواپیمایی کاسپین

برقراری مسیرهای جدید پروازی هواپیمایی کاسپین

موضوع: اخبار داخلی شرکت

هواپیمایی کاسپین پروازهای خود در مسیرهای جدید آغاز نمود


بنا به گزارش روابط عمومی به نقل از معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی : هواپیمایی کاسپین نسبت به برقراری مسیرهای پروازی جدید اقدام نموده است .

بیانه گفت : پـروازهای مــــذکور بنا به درخواست شهروندان محترم برنامه ریزی شده و هر هفته انجام خواهد پذیرفت و مسافران محترم می توانند از طریق سایت شرکت و آژانسهای معتبر نسبت به رزرو یا خرید بلیت اقدام نمایند .

ردیف

مسیر

ایام هفته

تاریخ اجرا

1

تبریز-اهواز-تبریز

یکشنبه

97/7/1

2

تهران-زاهدان-تهران

شنبه-دوشنبه

97/6/17

3

تهران-آبادان-تهران

یکشنبه-پنج شنبه

97/7/1

4

مشهد-رشت-مشهد

یکشنبه-پنج شنبه

97/6/25

5

اهواز-عسلویه-اهواز

چهارشنبه

97/6/25

6

تهران-کیش-تهران

شنبه-چهارشنبه

97/7/7

7

تهران-کیش-تهران

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه-جمعه

97/7/1

8

مشهد-بوشهر-مشهد

یکشنبه-چهارشنبه

97/7/4

9

مشهد-کرمانشاه-مشهد

دوشنبه-پنجشنبه

97/7/1

10

مشهد-بندرعباس-مشهد

یکشنبه-سه شنبه-جمعه

97/6/25

 
 
وی در پایان افزود امید است با برقراری این پروازها و ارائه خدمات هرچه بهتر شاهد رضایت مندی روزافزون مسافران محترم در مسیرهای پروازی فوق باشیم.
بازگشت