بازگشت شروع استفاده از وب سرویس نیرا

شروع استفاده از وب سرویس نیرا وقطع وب سرویس سیمرغ

موضوع: اطلاعیه

به اطلاع می رساند که در حال حاضر وب سرویس شرکت نیرا برای فروش بر روی شبکه پروازی هواپیمایی کاسپین آماده بهره برداری در آژانسهای خدمات مسافرتی می باشد.


به اطلاع می رساند که در حال حاضر وب سرویس شرکت نیرا برای فروش بر روی شبکه پروازی هواپیمایی کاسپین آماده بهره برداری در آژانسهای خدمات مسافرتی طرف قرارداد می باشد و متعاقب آن از روز چهارشنبه مورخ 97/03/30 وب سرویس سیستم سیمرغ از دسترس خارج خواهد گردید. لذا متقضی است جهت نصب و راه اندازی وب سرویس جدید اقدامات لازم انجام پذیرد.

..................................................................................................

info@nirasoftware.com

www.caspianairlines.com

 

 

بازگشت