بازگشت جلسه هم اندیشی با حضور ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشوری جناب آقای عابد زاده و جمعی از مدیران عامل شرکت های هواپیمایی

جلسه هم اندیشی با حضور ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشوری جناب آقای عابد زاده و جمعی از مدیران عامل شرکت های هواپیمایی

موضوع: اخبار داخلی شرکت

جلسه هم اندیشی با حضور ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشوری جناب آقای عابد زاده و جمعی از مدیران عامل شرکت های هواپیمایی در محل شرکت هواپیمایی کاسپین


بنا به گزارش روابط عمومی هواپیمایی کاسپین ،جلسه هم اندیشی در خصوص کمک رسانی به استان زلزله زده کرمانشاه با حضور ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشوری جناب آقای عابد زاده و جمعی از مدیران عامل شرکت های هواپیمایی در محل شرکت هواپیمایی کاسپین برگزار گردید

بازگشت