بازگشت پذیرش نمایندگی از سراسر ایران

پذیرش نمایندگی از سراسر ایران

موضوع: اطلاعیه

معاونت بازرگانی هواپیمایی کاسپین در نظر دارد در راستای طرح توسعه فروش بلیت سیستمی اقدام به پذیرش نمایندگی از سراسر ایران نماید.


معاونت بازرگانی هواپیمایی کاسپین در نظر دارد در راستای طرح توسعه فروش بلیت سیستمی اقدام به پذیرش نمایندگی از سراسر ایران نماید.به همین منظور آژانسهای متقاضی فروش بلیت سیستمی(سیستم رزرواسیون هواپیمایی کاسپین) می توانند با ارسال کد اقتصادی ، شماره شناسه ملی آژانس  به شماره فکس 44592705 به نام معاونت بازرگانی هواپیمایی کاسپین نسبت به برقراری این همکاری اعلام آمادگی نمایند.

ضمناً مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی فروش از شرکت هواپیمایی کاسپین به شرح ذیل می باشد:

  1. چک در وجه شرکت هواپیمایی کاسپین به مبلغ 200,000,000 ريال الزاماً چک شرکت باشد.
  2. کپی مجوز بند الف آژانس مسافرتی الزاماً اعتبار داشته باشد.
  3. کپی اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن/ صاحبان امضاء مجاز
  4. کپی کارت ملی مدیر عامل آژانس
  5. کپی اجاره نامه یا سند محل دفتر
  6. درخواست روی سربرگ با درج کد اقتصادی و شناسه ملی،شماره ثبت ،تاریخ صدور،کد پستی 

خواهشمند است در صورت تمایل مدارک فوق را به آدرس   sales@caspianairlines.com

ارسال  و با شماره تلفن:48063171  دفتر فروش (آقای طوطیان) تماس حاصل نموده و از روند برقراری این همکاری مطلع گردید.

تلفن های دفتر فروش مرکزی به شرح ذیل میباشد:

48063333 -48063133 - 48063334 - 48063134 

 

بازگشت