شماره پرواز
مبداء
مقصد

اخبار

هیات دولت عصر روز یکشنبه تاریخ 94/05/25 علی عابد زاده را به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری تعیین کرد .

اخبار داخلی شرکت
1394/05/26
هیات دولت عصر روز یکشنبه تاریخ 94/05/25 علی عابد زاده را به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری تعیین کرد .

مهندس عباس محتاح از پیشرفت های صورت گرفته در ابعاد مختلف در شرکت هواپیمایی کاسپین قدردانی نمودند

اخبار داخلی شرکت
1394/05/19
مهندس عباس محتاح در نشستی با مدیر عامل ، معاونین و مدیران شرکت هواپیمایی کاسپین از پیشرفت های صورت گرفته در ابعاد مختلف در شرکت قدردانی نمودند

اطلاعیه ها

بلیت رایگان

اطلاعیه
1394/05/05

پذیرش نمایندگی از سراسر ایران

اطلاعیه
1394/01/29
پذیرش نمایندگی از سراسر ایران در راستای طرح توسعه فروش بلیت سیستمی

برنامه پروازی مرداد ماه

اطلاعیه
1394/04/31
برنامه پروازهای مردادماه سال 1394 شرکت هواپیمایی کاسپین اعلام شد.