شماره پرواز
مبداء
مقصد

اخبار

مسائل برون سازمانی که در فرودگاه‌ها و سایر ارگان‌ها ایجاد می‌شود از موضوعات تأخیر پروازها به شمارمی‌رود.

اخبار داخلی شرکت
1393/12/13
تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی به دلیل برخی از مسائل داخلی میزان تأخیرات پروازها را افزایش می‌دهند؛ مسائل برون سازمانی که در فرودگاه‌ها و سایر ارگان‌ها ایجاد می‌شود از دیگر موضوعات تأخیر پروازها به شمارمی‌رود.

راه اندازی سیستم DCS شرکت هواپیمایی کاسپین

تازه های هواپیمایی کاسپین
1393/12/09
آغاز بهره برداری از سیستم پذیرش الکترونیکی مسافر( DCS ) برای اولین بار در شرکت هواپیمایی کاسپین

اطلاعیه ها

دسترسی به نرم افزار موبایل کاسپین

اطلاعیه
1393/11/26
نرم افزار موبایل کاسپین در سایت مرجع اصلی نرم افزارهای اندروید Google play قابل دسترس می باشد .

اهداء بلیت رایگان

اطلاعیه
1393/11/14